Sharing the Health: Green Barley Juice

SURE-FIRE CURE

For so many years, bank employee Priscilla had to contend with her coronary artery disease. She had undergone four bypass operations.

“Since 2005, halos buwan-buwan na akong tinatakbo sa ospital. Parang may turnilyo sa loob na nagdudulot ng hirap sa paghinga. Sobrang panghihina ang nararamdaman ko noon bukod pa sa kinakapos ako ng paghinga. Dalawang beses na akong muntik nang mamatay. Yung una ay noong November 2006 at yung pangalawa ay noong July 2008.” It practically left her bedridden and oxygen-dependent. “Noon ako napainom ng green barley na inialok sa akin.”

Priscilla acknowledges that green barley had helped her so much to improve her condition. Almost immediately after she started taking the product in October 2008, she noticed she had less frequent confinement in the hospital. “Mula noon, tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng green barley. Sa ngayon ay mas tumibay pa ang paniniwala ko sa produktong ito. Napansin ko na lumakas ako unti-unti. In fact, she was able to travel to Nueva Ecija and her need for medication was lessened.

She also shared that her husband who had been diagnosed to have squamous cell carcinoma was advised to undergo chemotherapy. However, instead of going through that procedure, he opted to take one bottle of green barley everyday for three months. “Kami ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil noong nagpa-check up ang aking asawa ay wala na silang nakitang cancer cells.

Malaki ang nabago sa buhay ko nang ako’y uminom ng green barley. Noon, ako ang ipinanghihingi. Pero ngayon, ako naman ang nagbibigay.”

– Priscilla A. Jimeno
Culled from HWICProduct Catalogue

 

 

About the Author

Green Barley Philippines .com, the #1 Web site about Green Barley. www.greenbarleyphilippines.com +63925 3356 825 | +63916 783 9978

Leave a Reply