Symptoms of kidney stones

Part 1 – Symptoms of Kidney Stones

kidneystonessymptomsgreenbarleyphilippines

Mga Dapat Malaman Tungkol sa Sakit Sa Bato (Kidney Stones)

Ano ang kidney o bato at ang kahalagahan nito?

Ang bato ay isang pares ng mga bahagi ng katawan na matatagpuan sa likod ng ating tiyan. Ito ay may sukat na 4 o 5 pulgada sa haba at maihahalintulad sa laki ng isang kamao.

Mahalaga ang tungkulin ng bato sa ating katawan. Sinasala nito ang ating dugo. Ang dugo natin ay dumadaan sa ating mga bato ilang beses sa isang araw. Sinasala nito ang dumi at basura sa ating katawan at binabalanse ang electrolytes at likido. Ang mga di kailangan ng ating katawan ay nilalabas sa pamamagitan ng ihi. Halos karamihan sa mga tao ay may dalawang bato. Maaari pa ring mamuhay nang malusog ang taong may iisang bato.

Karamihan ng taong may sakit sa bato ay walang sintomas o nararamdaman hanggang sa huli na ang lahat o may renal failure na. Ugaliin nating magpasuri ng ihi sa pamamagitan ng urinalysis o ang palagiang pagkonsulta sa doktor. Wag iindahin ang mga nararamdamang pananakit sa balakang o ang hindi normal na pag-ihi o ang pag-iba ng kulay ng ihi.

Ang isang tao na may sakit sa bato ay nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman:

1. Madalas o palaging may lagnat, giniginaw, at nasusuka
2.  Nakakaramdam ng pananakit pag umiihi o pakonti-lonti lang ang iniihi
3. Masakit ang tiyan at puson
4. Masakit ang tagiliran
5. May kulay ang ihi (namumula)
6. May bula ang ihi
7. May pamamanas sa talukap ng mata, pamamaga ng mukha, tiyan, binti, at paa
8. May altapresyon
9. Nahihirapan sa paghinga
10. Nakakaramdam ng pagkahilo o pananakit ng ulo
11. Nakakaramdam ng pangangati ng katawan
12. Pangingitim ng balat

Part 2 (to be posted tomorrow) will discuss about kidney conditions, treatments and prevention and cure of kidney stones and kidney diseases.

For inquiries about green barley for kidney, please call or text us at Green Barley Philippines hotline #: +63917 452 4741.

About the Author

Green Barley Philippines .com, the #1 Web site about Green Barley. www.greenbarleyphilippines.com +63925 3356 825 | +63916 783 9978

Leave a Reply