Kidney conditions and treatments

Part 2 – Kidney conditions

Ano ang mga sanhi ng pagkasira ng ating mga bato o ang pagkakaroon ng sakit sa bato?

Maraming bagay o mga gawain natin sa araw-araw ang nagdudulot ng pagbara ng ating mga bato o ang nakakasira sa normal na trabaho ng mga bato sa ating katawan. May mga sakit din tayo na maaaring maging sanhi ng komplikasyon sa ating mga bato kagaya ng mga sumusunod.

Mga kalagayan ng ating bato:

 1. Inpeksyon sa kidney pelvis: Ito ay tinatawag na Pyelonephritis. Ang sanhi nito ay ang pagkakaroon ng bakterya na maaaring maging sanhi ng inpeksyon sa bato at ang pagkakaroon ng pananakit ng likod at pagkakaroon ng lagnat. Pag hindi naagapan ang pagsugpo sa bakterya, ito nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pyelonephritis.
 2. Kidney stones: Ang kondisyon na ito ng bato ay tinatawag na nephrolithiasis. Ang mga mineral sa ihi ay bumubuo ng kristal o bato na nagiging sanhi upang mapigilan ang pagdaloy ng ihi. Ito ay sinasabing isang masakit na kondisyon. Karamihan sa mga kidney stones ay dumadaan o lumalabas ngunit may mga malalaking bato na kailangang matanggal at magamot.
 3. Acute renal failure o kidney failure: Ang biglaang pagkapinsala ng ating bato na maaaring dulot ng dehydration, pagbara ng daluyan ng ihi o ng urinary tract, o pinsala sa bato ay maaaring magdulot ng acute renal failure na kung saan ito ay puwede pang baligtarin.
 4. Papillary nechrosis : Ang matinding pinsala sa bato ay maaaring maging sanhi ng pagkatipak ng mga tissue sa bato na puwedeng bumara sa mga bato. Kung ito ay hindi maagapan, ito ay maaaring magdulot ng total kidney failure
 5. Nephrotic syndrome : Ang pinsala sa bato ay nagsasanhi sa mga ito upang magdulot ng pagkakaroon ng protina sa ihi. Ang pamamaga ng binti na tinatawag na edema ay maaaring maging isang sintomas .
 6. Polycystic Kidney Condition: Isang genetic kondisyon na nagreresulta sa malalaking cysts sa parehong mga bato na nagiging sanhi ng paghina ng kanilang tungkulin sa katawan.
 7. Chronic Renal Failure: Isang permanenteng bahagyang pagkawala ng kahalagahan mga bato. Ang diyabetes at mataas na presyon ng dugo ay ang pinaka-karaniwang sanhi.
 8. End stage renal disease o ESRD: Ang tuluyang pagkawala ng kahalagahan ng mga bato dahil sa progresibong sakit sa bato. Ang mga taong may ESRD ay nangangailangan ng regular na dyalisis para sa kaligtasan ng buhay.
 9. Kidney cancer o Kanser sa bato: Ang renal cell carcinoma ang karaniwang kanser na nakakaapekto sa bato. Ang paninigarilyo ay ang pangkaraniwang dahilan ng kanser sa bato.
 10. Diabetic nephropathy: Ang asukal sa dugo mula sa diyabetis ay nagdudulot ng pinsala sa bato na nagiging sanhi ng hindi gumagaling na sakit sa bato. Ang protina sa ihi (nephrotic syndrome) ay maaari ring magresulta.
 11. Interstitial nephritis: Pamamaga ng nag-uugnay na tissue sa loob ng bato na kadalasang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng acute renal failure. Allergic reaksyon at drug side effect ay karaniwang sanhi.
 12. Hypertensive nephropathy: Pinsala sa bato na sanhi ng mataas na presyon ng dugo na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng acute renal failure.

KIDNEY TREATMENTS

 1. Antibiotics o antibyotiko: Impeksiyon sa bato na sanhi ng bakterya ay ginagamot sa pamamagitan ng antibiotics. Madalas, ang kultura ng dugo o ihi ay maaaring makatulong na gabayan ang pagpili ng antibyotiko.
 2. Lithotripsy: Ang ilang mga bato bato ay maaaring kumalat na maliliit na piraso na maaaring sumama sa ihi. Kadalasan, lithotripsy ay ginagawa sa pamamagitan ng isang makina na nagbibigay ng ultrasound shock waves sa buong katawan.
 3. Dialysis (Dyalisis) : Artipisyal na pag-filter ng ​​dugo upang palitan ang nawalang tungkulin ng nasirang mga bato. Hemodialysis ay ang pinaka-karaniwang paraan ng dyalisis sa US.
 4. Nephrectomy: Operasyon sa pag-aalis ng bato. Ang nephrectomy ay ginagamit sa mga may kanser sa bato o malubhang pinsala sa bato.
 5. Kidney transplant: Ang paglalagay ng isang bato sa isang taong may ESRD upang ibalik ang dating tungkulin ng bato sa katawan. Ang isang bato ay maaaring kunin mula sa living donor o isang pumanaw na organ donor.

 

About the Author

Green Barley Philippines .com, the #1 Web site about Green Barley. www.greenbarleyphilippines.com +63925 3356 825 | +63916 783 9978

Leave a Reply