Uncategorized

Kidney conditions and treatments

Part 2 – Kidney conditions

Ano ang mga sanhi ng pagkasira ng ating mga bato o ang pagkakaroon ng sakit sa bato?

Maraming bagay o mga gawain natin sa araw-araw ang nagdudulot ng pagbara ng ating mga bato o ang nakakasira sa normal na trabaho ng mga bato sa ating katawan. May mga sakit din tayo na maaaring maging sanhi ng komplikasyon sa ating mga bato kagaya ng mga sumusunod.

Mga kalagayan ng ating bato:

 1. Inpeksyon sa kidney pelvis: Ito ay tinatawag na Pyelonephritis. Ang sanhi nito ay ang pagkakaroon ng bakterya na maaaring maging sanhi ng inpeksyon sa bato at ang pagkakaroon ng pananakit ng likod at pagkakaroon ng lagnat. Pag hindi naagapan ang pagsugpo sa bakterya, ito nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pyelonephritis.
 2. Kidney stones: Ang kondisyon na ito ng bato ay tinatawag na nephrolithiasis. Ang mga mineral sa ihi ay bumubuo ng kristal o bato na nagiging sanhi upang mapigilan ang pagdaloy ng ihi. Ito ay sinasabing isang masakit na kondisyon. Karamihan sa mga kidney stones ay dumadaan o lumalabas ngunit may mga malalaking bato na kailangang matanggal at magamot.
 3. Acute renal failure o kidney failure: Ang biglaang pagkapinsala ng ating bato na maaaring dulot ng dehydration, pagbara ng daluyan ng ihi o ng urinary tract, o pinsala sa bato ay maaaring magdulot ng acute renal failure na kung saan ito ay puwede pang baligtarin.
 4. Papillary nechrosis : Ang matinding pinsala sa bato ay maaaring maging sanhi ng pagkatipak ng mga tissue sa bato na puwedeng bumara sa mga bato. Kung ito ay hindi maagapan, ito ay maaaring magdulot ng total kidney failure
 5. Nephrotic syndrome : Ang pinsala sa bato ay nagsasanhi sa mga ito upang magdulot ng pagkakaroon ng protina sa ihi. Ang pamamaga ng binti na tinatawag na edema ay maaaring maging isang sintomas .
 6. Polycystic Kidney Condition: Isang genetic kondisyon na nagreresulta sa malalaking cysts sa parehong mga bato na nagiging sanhi ng paghina ng kanilang tungkulin sa katawan.
 7. Chronic Renal Failure: Isang permanenteng bahagyang pagkawala ng kahalagahan mga bato. Ang diyabetes at mataas na presyon ng dugo ay ang pinaka-karaniwang sanhi.
 8. End stage renal disease o ESRD: Ang tuluyang pagkawala ng kahalagahan ng mga bato dahil sa progresibong sakit sa bato. Ang mga taong may ESRD ay nangangailangan ng regular na dyalisis para sa kaligtasan ng buhay.
 9. Kidney cancer o Kanser sa bato: Ang renal cell carcinoma ang karaniwang kanser na nakakaapekto sa bato. Ang paninigarilyo ay ang pangkaraniwang dahilan ng kanser sa bato.
 10. Diabetic nephropathy: Ang asukal sa dugo mula sa diyabetis ay nagdudulot ng pinsala sa bato na nagiging sanhi ng hindi gumagaling na sakit sa bato. Ang protina sa ihi (nephrotic syndrome) ay maaari ring magresulta.
 11. Interstitial nephritis: Pamamaga ng nag-uugnay na tissue sa loob ng bato na kadalasang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng acute renal failure. Allergic reaksyon at drug side effect ay karaniwang sanhi.
 12. Hypertensive nephropathy: Pinsala sa bato na sanhi ng mataas na presyon ng dugo na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng acute renal failure.

KIDNEY TREATMENTS

 1. Antibiotics o antibyotiko: Impeksiyon sa bato na sanhi ng bakterya ay ginagamot sa pamamagitan ng antibiotics. Madalas, ang kultura ng dugo o ihi ay maaaring makatulong na gabayan ang pagpili ng antibyotiko.
 2. Lithotripsy: Ang ilang mga bato bato ay maaaring kumalat na maliliit na piraso na maaaring sumama sa ihi. Kadalasan, lithotripsy ay ginagawa sa pamamagitan ng isang makina na nagbibigay ng ultrasound shock waves sa buong katawan.
 3. Dialysis (Dyalisis) : Artipisyal na pag-filter ng ​​dugo upang palitan ang nawalang tungkulin ng nasirang mga bato. Hemodialysis ay ang pinaka-karaniwang paraan ng dyalisis sa US.
 4. Nephrectomy: Operasyon sa pag-aalis ng bato. Ang nephrectomy ay ginagamit sa mga may kanser sa bato o malubhang pinsala sa bato.
 5. Kidney transplant: Ang paglalagay ng isang bato sa isang taong may ESRD upang ibalik ang dating tungkulin ng bato sa katawan. Ang isang bato ay maaaring kunin mula sa living donor o isang pumanaw na organ donor.

 

What is barley?

Barley, with scientific name, Hordeum vulgare, is a major cereal grain that belongs to the grass family. This grain is a staple food in Tibetan cuisine. It has also been used as an animal fodder, material for fermenting of beers and distilled beverages and health foods. It’s also used in soups, stews, and barley breads.

Barley is considered as the fourth most important crop in the world, after wheat, corn, and rice. It’s first domesticated in the Near East. The table below shows the top countries that produce barley based on the latest data.

Top Barley Producers by Country and Rank and Production (1000MT).

Rank Country Production (1000 MT)
1 EU-27 59,768.00
2 Russian Federation 19,500.00
3 Ukraine 9,400.00
4 Australia 7,600.00
5 Canada 7,200.00
6 Turkey 4,000.00
7 United States 3,849.00
8 Argentina 3,400.00
9 Iran, Islamic Republic Of 3,200.00
10 Kazakhstan 2,500.00
11 Belarus 2,100.00
12 India 1,810.00
13 Ethiopia 1,800.00
14 Morocco 1,700.00
15 China 1,550.00
16 Algeria 1,300.00
17 Iraq 1,000.00
18 Tunisia 900.00
19 Azerbaijan 600.00
20 Norway 577.00
21 Mexico 550.00
22 New Zealand 410.00
23 Afghanistan 400.00
24 Uruguay 390.00
25 Syrian Arab Republic 350.00
26 Serbia 350.00
27 Brazil 330.00
28 South Africa 313.00
29 Pakistan 265.00
30 Uzbekistan 240.00
31 Peru 230.00
32 Kyrgyzstan 225.00
33 Moldova, Republic Of 200.00
34 Switzerland 185.00
35 Japan 172.00
36 Armenia 160.00
37 Tajikistan 150.00
38 Korea, Republic Of 130.00
39 Egypt 108.00
40 Libya 101.00
41 Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of 90.00
42 Chile 90.00
43 Kenya 75.00
44 Bolivia 70.00
45 Bosnia and Herzegovina 65.00
46 Eritrea 65.00
47 Zimbabwe 60.00
48 Yemen 35.00
49 Lebanon 35.00
50 Nepal 30.00
51 Georgia 30.00
52 Colombia 20.00
53 Turkmenistan 20.00
54 Saudi Arabia 15.00
55 Ecuador 15.00
56 Jordan 15.00
57 Bangladesh 7.00
58 Albania 7.00
59 Bhutan 5.00
60 Serbia and Montenegro 0.00
61 United Arab Emirates 0.00
62 Bulgaria 0.00
63 Kuwait 0.00
64 EU-25 0.00
65 Israel 0.00
66 Romania 0.00
67 Taiwan, Province Of China 0.00

Top Barley Consumers

The table below shows the top US export customers for barley.

barleyconsumers

Benefits of Barley for Diseases

Barley is a valuable source of carbohydrate energy source. In the medieval times, barley was the food of the gladiators such that they were called horderai (from hordeum). During the time of Prophet Muhammad, he prescribed barley, known as “At-Talbina” in Arabic, for 7 diseases.

7 Diseases where barley was prescribed by Prophet Muhammad:

 1. high cholesterol
 2. heart disease
 3. cancer
 4. diabetes
 5. hypertension
 6. soothing and calming effects for the bowel
 7. slowing of age

Not only did barley’s health benefits apply during the ancient times but also up to this day.

Green Barley Today

The Health Wealth International Corporation brought to the Philippines the first and original green barley in 2006. Green barley juice is the leading barley product that has dominated the market nationwide and the worldwide.

The Philippines’ green barley juice has been known for its amazing health benefits and testimonials from various barley users, old and young alike. Dr. Hagiwara, the scientist behind the barley juice, said that barley is the only plant on Earth that provides sole nutrition from birth to old age.

Health Benefits of Green Barley

Green barley superfood has a lot of amazing miracles. Some of the benefits of the barley juice are the following:

 • Green barley juice promotes healthy blood sugar.
 • Barley reduces cholesterol.
 • Barley lowers the risks for cancer.
 • Barley reduces the risks for heart disease.
 • Barley juice is good for gaining weight or for losing weight.
 • Barley is good for people with asthma.

And there are a lot more benefits…

Just make sure though that you’re buying and drinking only the original green barley powdered juice drink.

Green Barley Philippines

If you’re looking for the original green barley juice, you’ve come to the right place. Green Barley Philippines Web site is the leading and original propagator of the green barley superfood brand in the Philippines and eventually the world wide web. Please feel free to get in touch with us via our social sites.

Green Barley Philippines Official Facebook Account Page: https://facebook.com/greenbarleybestherbalproduct

Green Barley Philippines Twitter: https://twitter.com/GreenBarleyPH

We’re OPEN for dealership. Just buy a min. of 1 product pack or box of green barley juice via our global no. +63942 3774 878 or via our email address greenbarleyphilippines@yahoo.com. You may also order here at Green Barley Dealership.

Thanks and best health regards. God bless us!

– Deese, the barley lady, propagator of green barley around the world.

www.greenbarleyphilippines.com

 

The War Between Orthodox Medicine And Alternative Medicine: Which Side Are You?

alternative medicine

Orthodox Medicine versus Alternative Medicine. Stop the War!

How do you define health? How do you measure it? How do you maintain it? How do you achieve optimum health? These are some of the many questions that seem to be elusive of answers.

My common observation: we don’t seem to take good care of our health. We eat, we drink – anything. We take what’s forbidden. Who knows what’s forbidden anyway? Who dictates what should we eat, drink or not? Is there someone who can tell us on what should be served at the table, or what should we eat when outside home?

While health practitioners and nutritionists may be bombarding us with the best practices when it comes to eating the right kinds of foods, our orientation and exposure may not be jibing as to what should we be putting into our body. Our daily exposure to the media play a large part on what we are doing to our bodies.

Our kids are exposed to the lure of eating out. Who’s not guilty of telling our kids that should they behave well, we’d treat them to their favorite fast foods? Who inflicts on their fragile minds the concept of eating out? Who makes it appear like it’s a tradition to eat out after getting tired from window-shopping at the malls?

In general, mankind, since the improvement of cookery, eats twice as much as nature requires. – Ben Franklin

It’s human nature to be enticed to what’s IN, to be lured into believing about one thing. Just like in the case of choosing between medicines or natural treatments. Majority prefers the pills rather than using food as medicine. Why? Because the former is what’s IN; the latter seems to be a distant reality for others.

Yes, let’s take a look at the raging war behind the orthodox medicine and the alternative medicine. Are you aware about these two different things and practices? Who cares about these, anyway, one would say, for as long as you’re breathing in and out, eating out, getting to the top of your life, and more – yes, why bother? But you should be bothered!

We should take time to understand these two kinds of medicine. It’s surprising that only a few of us know that there exists such war behind orthodox or traditional medicine and alternative or preventive medicine.

Honestly, I was once a person who was left unaware about this raging war – until I managed to read through, and get to know more about alternative medicine in the form of green barley a total food. Having been exposed to amazing natural health benefits of green barley, I have learned to discover more about the field of preventive medicine, and dislike even more the orthodox medicine.

Now, don’t get me wrong. I don’t discard at all the emergency benefits and the big help of medical practitioners. They are all necessary and helpful in terms of giving immediate relief and overall health guidance. What I’d like to arrive at is that, in terms of managing my total wellness, I am more attuned with preventing and tracing what causes the imbalance/sickness than taking the steps at the time that the damage is irreversible or too difficult to cure. In my experience in my advocacy escapade with green barley, I realized that only a few people would take green barley for preventive measures. Majority of those who take green barley have this knowledge that they should only drink it when they’re sick, or that they believe even more in the powers of medicines than any herbal drinks. I cannot blame you. I was once in your shoes.

I am glad though that people nowadays are taking their time out to seek about how they can manage their well-being without the need for medications. I am not saying you shouldn’t consult with your doctor. What I am saying is that, on a day-to-day basis, consult the “physician” within you. If only you’d allow yourself to trust your body that it can heal or maintain good health with the help of nature, you’ll be amazed to discover that there’s a “healer” within you or that your body is designed to heal naturally with out succumbing to the traditional approach of taking pills, even for just a simple headache.

Speaking from a mother’s heart, I witnessed with my children the good and bad side of relying on medicine. I do not discount the skill and charisma that my children’s baby doctor has on my kids when we do consult him or take our kids to the hospital under his care. But there was an instance in the past when I was shocked with the way the other doctors had treated my babies during the routine check-ups when one of my babies were admitted for gastro problems.

The original baby doctor was sure of what he was doing – but during the routine check ups made by other doctors, they were not sure of what to say to me, of what diagnosis and dosage to administer to my baby then. I saw it when the IV drip and the thing that was inserted into it made my baby cry hysterically! I cried with my baby for the pain that she went through with having to take large doses of antibiotics, because the hospital mandated so, because I was told, it’s necessary to take all – otherwise, there would be no effect! But in my mind, it was contradicting their practice. I knew then that time that they should be dealing with the patient and not because it would be somehow a trial and error way to deal with the symptom.

In my experience, THE WAR BETWEEN THE TWO KINDS OF MEDICINE IS LIKE THIS: Some (I say some, not all) medical practitioners separate the patient and the disease. It’s like having to look at a patient as a case about the disease, and not looking at the patient’s capability to allow the self to heal naturally. Why should hospitals and medical practitioners depend too much on the commerciality of medicines? Nowadays, when my babies have diarrhea or fever, I don’t bring them to the hospital right away. I try to see how their bodies are doing with regard to natural healing through the help of green barley, and water therapy. When they seem fine at all despite having some mild symptoms, I just let them stay at home. Of course, it’s a different thing when their symptoms become uncontrollable. That’s the only time I seek the help of their baby doctor. With green barley at hand, I am thankful that my kids are well taken care of. I don’t know anything that will make my mind at peace with regard to my children’s health.
To define health in terms of alternative medicine, it’s not the absence of disease but rather helping the body naturally to achieve oneness with nature, with what’s organic, with what’s natural like green barley. It helps a lot in clearing out the symptom of the disease or illness in question without creating havoc on other vital organs of our body.

While no one knows about the best remedy to end the raging war between orthodox and alternative medicine, what is important is that a person or patient is made aware of his potential to make choices. Don’t just offer the traditional way of diagnosing and treating such patient by offering at once the medicine or prescription while looking at the person as a medical case. Sometimes it’s scares me when I’m prescribed with medicines, and I’m told: “Take this and see me after two weeks”, for I don’t know the adverse effects that the medicines might have on me. Isn’t it much better, if we’re FIRST instead allowed to take on the safe side – natural way to heal? Of course, sometimes, this won’t be the case especially when the symptoms have already gone beyond our control. The best thing, indeed, is to take daily preventive measures so as not to be caught off guard when our health takes its toll.

One thing I believe, orthodox medicine won’t give us a guarantee for achieving optimum health that one should have, while it may solve a certain problem or two. The best is preventive or alternative medicine – which allows a person to have a say with regard to achieving the best and natural healing all the way. Which side are you?

In reality though, perhaps a marriage between the two fields of medicine may be a good idea. And the person that can make that happen is YOU – ME, for, with God in our lives, every one of us is a natural healer.